Excite

Zelf autowassen? Liever niet

De Bovag, brancheorganisatie van garagehouders en autowasstraten waarschuwt dit weekend voor de gevolgen van het auto wassen op straat. De organisatie ziet graag dat zelf autowassen wordt ontmoedigd. Op straat de auto wassen is namelijk slecht voor het milieu en slecht voor het drinkwater.

Ontmoedigingsbeleid

In veel gemeenten geldt al een verbod op het zelf wassen van de auto op straat, of is er een ontmoedigingsbeleid. De Bovag ziet dat in veel gevallen deze maatregelen weinig uithalen. Ze werken niet of niet genoeg. De Bovag heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarom gevraagd hun leden (gemeentes) aan te sporen hun eigen ontmoedigingsbeleid of verboden beter na te komen. Ook zouden gemeenten inwoners meer moeten wijzen op de effecten van het wassen van de auto's op straat.

Drinkwater

Veel gemeenten investeren in speciale gescheiden rioolsystemen. Zo wordt hemelwater via een apart rioolsysteem afgevoerd. Na het autowassen wordt afvalwater direct dit systeem ingeleid. Het gaat dan om schadelijke stoffen zoals olie- en rubberresten, shampoos en zware metalen. Deze stoffen komen dan direct terecht bij waterzuiveringsinstallaties die werken voor ons drinkwater.

Autowasstraat

Uit onderzoek van de Bovag blijkt dat steeds meer mensen hun auto op straat wassen in plaats van in een autowasstraat. Vorig jaar gaf 40 procent van de consumenten aan hun auto bij voorkeur op straat te wassen, terwijl dat vier jaar eerder nog 33 procent was, zo stelt Bovag.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021