Excite

Wat zijn de voordelen van een elektrische auto?

Wegen de vele voordelen van elektrische wagens dan wel op tegen de nadelen, en wat houdt de massaproductie van deze elektrische auto's uiteindelijk tegen?

Elektrische auto's voor een beter leefmilieu

De milieuvriendelijkheid is ongetwijfeld een van de vele voordelen van de elektrische auto. Hun CO2-uitstoot ligt zoveel lager dan het huidige wagenpark. Elektrische auto's produceren zelfs niet méér energie dan wat vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Onze huidige wagens laten daarentegen een CO2-uitstoot van 170 per kilometer optekenen.

Batterijen opslaan met zonne-energie

Elektrische wagens zijn ook afdoend tegen het fijn stof in de lucht en verliezen ook veel minder primaire energie. Het opladen van de batterijen kan je ook helpen om zowel het aanbod als de afname van elektriciteit veel beter op elkaar af te stemmen. Het belangrijkste probleem bij zowel wind-, als zonne- en zelfs kernenergie is het feit dat je het aanbod niet zomaar onmiddellijk op de vraag kunt afstemmen. De batterij van de elektrische auto kan hier een uitkomst bieden. Wanneer de zon volop schijnt en/of de wind stevig waait, kan deze extra energie gebruikt worden om de batterijen van je elektrische auto op te laden.

Actieradius is een nadeel

Tegen al deze voordelen staat met de beperkte actieradius het enige nadeel van de elektrische auto. De jongste generatie elektrische wagens legt met één volle batterij zo'n 160 kilometer af. De sterkste batterijen brengen ons maximaal 500 kilometer ver. Een veel beter resultaat dan enkele jaren geleden, maar nog steeds onvoldoende. Daar wordt intussen wel hard aan gewerkt. Deskundigen voorspellen dat dit euvel binnen een drietal jaren van de baan zal zijn.

 

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020