Excite

Vieze oldtimers verdwijnen van de weg

  • © Getty Images
Vieze oldtimers verdwijnen massaal van de Nederlandse wegen. Sinds 1 januari 2014 moet er voor deze auto's weer wegenbelasting worden betaald en voor veel mensen is dat een reden om de oldtimer toch de deur uit te doen. De oldtimers worden vooral naar het buitenland verkocht of geschorst. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Hij rapporteert over de resultaten van de maatregel die zijn voorganger, Frans Weekers, besloot in te voeren.

Die maatregel betekende dat de leeftijdsgrens voor belastingvrije auto's van 26 jaar naar 40 jaar verhoogd werd. Hierdoor moeten eigenaren dus veel langer wegenbelasting over hun oude auto blijven betalen. Voor benzineauto's die ouder dan 26 jaar waren, kwam er wel een overgangsregeling, waarbij de eigenaars maximaal 120 euro per jaar aan wegenbelasting moesten betalen. Die overgangsregeling gold echter niet voor oude diesel- en lpg-auto's. Dit heeft ervoor gezorgd dat van de 38.000 diesels die er in 2013 nog rondreden, inmiddels 30 procent geschorst, 27 procent geëxporteerd en 8 procent gesloopt is.

Op 1 juli 2013 waren er nog 151.000 personenauto's die gebruik maakten van de regeling, maar die met de nieuwe maatregel niet meer in aanmerking kwamen voor de vrijstelling. Een groot deel daarvan is helemaal uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen. Zo'n 60.000 auto's (wat gelijk staat aan 40 procent) zijn geëxporteerd, geschorst of gesloopt. Op nog eens 60.000 auto's is de overgangsregeling van toepassing. Er zijn ongeveer 19.000 auto's waarvoor nu het volledige tarief betaald wordt. 5.000 eigenaren hebben vrijstelling of betalen het kwarttarief. In dat geval mag de oldtimer tussen december en eind februari niet de weg op.

Totdat de belastingmaatregel werd ingevoerd, was Nederland vooral nog importeur van oldtimers, nu is dat dus helemaal omgedraaid. Dat is volgens Wiebes dus het beoogde effect: het wagenpark in ons land wordt verjongd, de luchtkwaliteit verbetert en de belastingopbrengsten zijn ineens een stuk beter. Overigens is niet iedereen het daarmee eens; volgens CDA-kamerlid Pieter Omtzigt heeft de maatregel een desastreus effect gehad op cultureel erfgoed en levert hij bijna niets op.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021