Excite

Vanaf vandaag 130 op Afsluitdijk

Joepie, de eerste concrete kabinetsbelofte is min of meer gehouden. Vanaf vandaag mogen we bij wijze van proef 130 rijden op de Afsluitdijk. Als dit niet voor problemen zorgt, zullen we binnenkort op meerdere stukken snelweg harder mogen rijden dan de nu toegestane 120. De vraag is echter wel of je hier iets aan hebt.

Op zich ben je met 130 kilometer per uur namelijk wel sneller op je bestemming (en met alle wettelijke correcties kan het nog harder: pas vanaf 139 loop je gevaar een boete thuis te krijgen). Maar de gemiddelde forens zal er niet heel veel tijd mee winnen. De Afsluitdijk kan bijvoorbeeld een schamele twee minuten sneller worden afgelegd dan voorheen.

Op het brandstofverbruik heeft het wel een groot effect. Motoren zijn minder efficiënt naarmate ze dichterbij hun topvermogen komen. Ook de luchtweerstand neemt exponentieel toe. Die tien kilometer per uur harder betekent ook een brandstofverbruik dat met tien procent stijgt.

En dat is juist nu onhandig. Door de onrust in het Midden-Oosten kost een liter benzine op moment van schrijven gemiddeld €1,68. Hiermee komen we gevaarlijk dicht bij het record van 2008. Landen als Spanje en Italië hebben onlangs de maximumsnelheid zelfs terug gebracht om brandstof te besparen.

Ondanks de bezwaren gaat het kabinet nog een aantal stukken snelweg klaarmaken voor de hogere snelheid. Wel blijft Rijkswaterstaat actief monitoren wat de effecten zijn op variabelen zoals doorstroom en verkeersveiligheid.

Afbeelding: Flickr, gebruiker freddie boy

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020