Excite

Trajectcontrole staat meestal uit

Op veel Nederlandse snelwegen wordt aangegeven dat er sprake is van trajectcontrole. Dit blijkt echter niet altijd het geval te zijn. In twee derde van de aangegeven gebieden staat de trajectcontrole helemaal niet ingeschakeld. Dat betekent dat automobilisten dus ook niet bang hoeven te zijn voor boetes.

Vorig jaar werd al een begin gemaakt met het vervangen van oude trajectcontrolesystemen. De verwachting was dat de meeste van deze systemen dan dit jaar in gebruik zouden worden genomen. Dat is echter nog niet zo. Navraag bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) wijst uit dat het nog niet gelukt is om alle vervangen systemen te activeren. Bovendien worden twee trajecten zelfs opgeheven. Dit betreft de A12 bij Woerden en de Zeelandtunnel.

De A12 bij Utrecht wordt waarschijnlijk pas in 2016 weer in gebruik genomen. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor de schatkist. De overheid loopt nu namelijk minstens 80 miljoen euro mis aan boetes die anders uitgeschreven hadden kunnen worden. Aangezien de overheid voor een belangrijk deel afhankelijk is van bekeuringen, zal dit een behoorlijke impact hebben.

Wie echter helemaal geen risico wil lopen op een bekeuring, kan zich beter aan de snelheid houden. Dat scheelt bovendien aanzienlijk in de brandstofkosten en kosten voor het onderhoud van de auto. Bovendien is nooit helemaal duidelijk wanneer specifieke trajectcontroles weer ingeschakeld worden, waardoor er altijd een kans bestaat op bekeuringen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021