Excite

Rijbewijs kost maximaal 36 euro

Rijbewijzen mogen voortaan niet meer dan 36 euro kosten, zo hebben Camiel Eurlings en Ank Bijleveld, respectievelijk demissionair minister van Verkeer en Waterstaat en demissionair staatssecretaris van BiZa, besloten. Hiermee komt een einde aan de willekeur die in gemeenten heerst.

Voorheen mochten gemeenten zelf bepalen hoeveel geld te rekenden voor een rijbewijs. De prijzen liepen hierdoor nogal uiteen: in sommige gemeenten werd slechts 23 euro gerekend, terwijl in andere gemeenten wel 65 euro gevraagd werd. In Bunschoten betekende dat, dat de prijs 4,6 keer zo hoog was als de kostprijs – die overigens door deze gemeente wel heel laag gehouden was.

Vanwege de grote verschillen tussen de prijzen bij verschillende gemeenten is een onderzoek ingesteld door de beide ministeries. Bij het onderzoek waren ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de ANWB en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) betrokken.

Uit dit onderzoek bleek dat de verschillende gemeenten hun prijzen niet kunnen onderbouwen en daarom heeft Onderzoeksbureau Deloitte geadviseerd om een maximumprijs aan te houden van 36 euro. Dat bedrag dekt de kosten, maar levert de gemeente niet extreem veel winst op. De minister en staatssecretaris hebben dit advies overgenomen.

Voor de gemiddelde Nederlander pakt deze maatregel gunstig uit, ook als ze het felbegeerde roze papiertje al even in bezit hebben. Dit maximumbedrag geldt namelijk ook voor het verlengen van het rijbewijs.

Afbeelding: Flickr account mystic_mabel

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020