Excite

EU wil benzineauto’s uit stad weren

De Europese Unie wil het gebruik van elektrische auto’s bevorderen en gaat daarin zo ver, dat het mogelijk in 2050 niet meer is toegestaan om benzineauto’s in steden te gebruiken. Dit blijkt uit een nieuw, ambitieus plan dat de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Het plan wil niet alleen benzineauto’s bannen, maar ook dieselwagens. De maatregelen zouden er voor moeten zorgen dat de Europese voetafdruk minder groot wordt. Ook zou het een belangrijke stap zijn in de verandering van een brandstofverslindend transportsysteem richting een emissievrij systeem.

Siim Kallas kondigde het plan aan en vertelde dat er een paar factoren zijn meegenomen in de overweging om tot een goed idee te komen. Er wordt bijvoorbeeld een realistische inschatting gemaakt van het extreme gebruik en de extreme afhankelijkheid van olie als brandstof. Bovendien wordt gekeken naar de vervuiling die het gebruik van olie met zich meebrengt.

Er zouden bijvoorbeeld speciale transportgebieden gemaakt kunnen worden, die over de hele wereld lopen. Zo zou de uitstoot beperkt blijven tot bepaalde gebieden en over het geheel genomen ook minder worden. In het plan zijn ook maatregelen opgenomen voor het beperken van de uitstoot door vliegtuigen. Vluchten die tot 186 mijl vliegen zouden bijvoorbeeld geschrapt moeten worden.

Afbeelding: Flickr account williamcho

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020